Thứ Năm, 20 tháng 2, 2020

Quả Trứng Và Lòng Đỏ

Bài thơ Quả Trứng Và Lòng Đỏ (Xuân Diệu), bài thơ tác giả viết về sự gắn kết trong tình yêu. Bài thơ tình quả trứng và lòng đỏ như nói lên tình yêu chân thành có anh và em. Em làm hoa thắm lá xanh, anh như đất ủ muốn thành mùa xuân.

Quả Trứng Và Lòng Đỏ (Xuân Diệu)

Có em, nên mới là anh;
Có em, anh mới hai mình giàu thêm.
Thêm mình, vì có thêm em;
Mình thêm em nữa, cho nên thật mình.

Em là hoa thắm lá xanh,
Anh như đất ủ muốn thành mùa xuân;
Mang em trong dạ như mầm,
Ngày đi suy nghĩ, đêm nằm mến thương.

Thời gian hoá sợi tơ trường,
Vì em quay sợi, anh vương vấn hoài.
– Anh như quả trứng tươi ngời,
Em là lòng đỏ bồi hồi của anh!

8-1960

Cuối đoạn thơ là khúc kết đẹp khi nói về sợi tơ duyên và vương vấn. –Anh như quả trứng tươi ngời, Em là lòng đỏ bồi hồi của anh! Bạn có cảm nhận gì về bài thơ này, để lại đóng góp của bạn ngay bên dưới đây nhé.

Các Bạn Đang Xem Bài Viết  Của Tác Giả Trong Tập  Tại Blog . Truy Cập Blog Thường Xuyên Để Xem Nhiều Bài Viết Mới Hàng Ngày Nhé!

5 / 5 ( 1 vote )