Thứ Năm, 14 tháng 1, 2021

Tuyển tập 182 Crawlergo, Crawler Gỗ Bánh Xe Chipper

Xếp hạng 81 Stt thả thính 2021, Stt tiếng Nhật thả thính

Thứ Ba, 5 tháng 1, 2021

416 Câu thính hay Crush : thả thính em my